Çalışan / Stajyer Adayları Aydınlatma Metni

BİLDİRİCİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇALIŞAN / STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

 

a)       Veri Sorumlusu

 

BİLDİRİCİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “Bildirici” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 

b)       İşlenen Kişisel Veriler

 

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygu olarak işbu Çalışan / Stajyer Adayı Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

 

Kimlik Bilgileri                                       : Adı – soyadı, doğum yeri ve tarihi, ehliyet

 

İletişim Bilgileri                                     : Cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres

 

Meslek Deneyim Bilgileri                      : Öğrenim bilgileri, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi bilgileri, özgeçmiş bilgileri

 

Özlük Bilgileri                                        : Askerlik durumu bilgisi

 

Diğer                                                      : Sigara kullanım bilgisi, medeni hal

 

 

c)        Kişisel verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kişisel verileriniz,

 

  • ·         Çalışan / Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
  • ·         Çalışan / Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • ·         İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
  • ·         İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • ·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

amaçlarıyla KVKK’ nın 5 (2) maddesinde belirtilen “ a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “ c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

 

d)       Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Süreci

 

Kişisel verileriniz, bu metnin ( c ) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’ nın 5 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamlarda elde edilecektir :

 

  • ·         Bildirici’ nin www.bildirici.com.tr adresinde bulunan “ İnsan Kaynakları “ formunun doldurulması
  • ·         Çalışan / Stajyer adayı tarafından özgeçmişinin iletilmesi   
Öneri ve Şikayetleriniz için kvkk@bildirici.com.tr adresinden bize ulaşabilirisiniz.